Get In Touch | Cooperation
Pezinok, Slovakia
info@machac.net
+421.903647464
Back

One life…

Život (lat. vivere est viventibus esse) je podľa klasickej ešte starovekej definície, forma bytia živých bytostí. Prírodovedci túto definíciu pre jej metafyzickosť zamietajú, nemajú však náhradnú úplnú definíciu – presnejšie, štrukturálne a dynamické vlastnosti života sa podarilo definovať, fyzikálno-chemické nie.

Aristoteles, zakladateľ vedeckej biológie, definoval život v nadväznosti na Platóna) ako prítomnosť schopnosti samopohybu (tiež rastu a vnímania). Podľa Aristotela živé bytosti nesú svoj vlastný cieľ (po grécky télos) v sebe. Rozlišoval tiež tri druhy života:

  • – vegetatívny (vegetatívny život rastlín; výživa, rast, rozmnožovanie)
  • – senzitívny (senzitívny život zvierat; vnímanie, pohyb, snaženie)
  • – racionálny (racionálny duchovný život človeka; schopnosť poznávať)
Branislav
Branislav

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *