Scroll to top
Get In Touch
Radničné námestie, Pezinok, SK 90201,
info@machac.net
Ph: +421.903647464
Cooperation
hello@machac.net
Ph: +421.903647464

one

One life...
Branislav
Posted by Branislav
30/07/2013

One life...

Život (lat. vivere est viventibus esse) je podľa klasickej ešte starovekej definície, forma bytia živých bytostí. Prírodovedci túto definíciu pre jej metafyzickosť zamietajú, nemajú však náhradnú úplnú definíciu – presnejšie, štrukturálne a dynamické vlastnosti života sa podarilo definovať, fyzikálno-chemické nie.

Read More
We use cookies to give you the best experience.