Get In Touch | Cooperation
Bratislava, Slovakia
info@machac.net
Ph: +421903647464

Winter

Myšlienky mĺkve, skryté v lístí suchom,
odvej, nech zas nové vypučia.
Spievaš chválu nehasnúcim vzruchom,
čo živia srdce, slová z náručia.
Chcem ako iskry sypať na ohnisko
tebe, nech smädom zahučia,
zem raz zobudí sa , jar je blízko,
len teraz zima je najprudšia…

Author avatar
Branislav

Post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We use cookies to give you the best experience.