Get In Touch | Cooperation
Pezinok, Slovakia
info@machac.net
+421.903647464
Back

live

  • Branislav
  • Posted by Branislav
30/07/2013

Život (lat. vivere est viventibus esse) je podľa klasickej ešte starovekej definície, forma bytia živých bytostí. Prírodovedci túto definíciu pre jej metafyzickosť zamietajú, nemajú však náhradnú úplnú definíciu – presnejšie, štrukturálne a dynamické vlastnosti života sa podarilo definovať, fyzikálno-chemické nie.

Read More