Get In Touch | Cooperation
Bratislava, Slovakia
info@machac.net
Ph: +421903647464

live

Branislav
Posted by Branislav
30/07/2013

One life...

Život (lat. vivere est viventibus esse) je podľa klasickej ešte starovekej definície, forma bytia živých bytostí. Prírodovedci túto definíciu pre jej metafyzickosť zamietajú, nemajú však náhradnú úplnú definíciu – presnejšie, štrukturálne a dynamické vlastnosti života sa podarilo definovať, fyzikálno-chemické nie.

Read More
We use cookies to give you the best experience.