Scroll to top
Get In Touch
Radničné námestie, Pezinok, SK 90201,
info@machac.net
Ph: +421.903647464
Cooperation
info@machac.net
Ph: +421.903647464

winter

Winter
Branislav
Posted by Branislav
02/02/2014

Winter

Myšlienky mĺkve, skryté v lístí suchom, odvej, nech zas nové vypučia. Spievaš chválu nehasnúcim vzruchom, čo živia srdce, slová z náručia. Chcem ako iskry sypať na ohnisko tebe, nech smädom…

Read More
We use cookies to give you the best experience.